Het verschil tussen Southern Baptists & Free Will baptisten

Er zijn zowel Southern Baptist en Free Will Baptist kerken in veel zuidelijke staten . SeanPavonePhoto / iStock / Getty Images

Binnen de Doper christelijke denominatie, zijn er tal van kleinere divisies.Southern Baptists en vrije wil baptisten afhankelijk van een aantal belangrijke concepten, zoals de vraag of het heil verloren kunnen gaan, en ook op een aantal procedurele kwesties zoals het sacrament van de gemeenschap en het ritueel van de voetwassing binnen de kerk.Veel van deze verschillen komen voort uit de historische wortels achter elke groep, die zijn doorgegeven voor honderden jaren.

Eens gered, altijd gered?

  • Het belangrijkste verschil tussen de Southern Baptists en vrije wil baptisten rond de cruciale vraag of de redding eeuwig is of dat verloren kan gaan als een persoon backslides of drijft weg van de leer en het geloof van de kerk.Heil wordt gedefinieerd als het reinigen van de straffen van de zonde door de aanvaarding van de offerdood van Christus.Southern Baptists zijn van mening dat zodra een persoon aanvaardt redding, is hij voor altijd gered.Vrije Wil Bapti

    sten geloven dat een persoon uit de gratie kunnen vallen als hij afwijkt van zijn christelijke geloof, en de zaligheid is niet gegarandeerd.

Communie en voetwassing

  • Een ander belangrijk verschil is dat de vrije wil baptisten geloven heilige communie moet openlijk worden aangeboden aan alle gelovigen, terwijl Southern Baptists voel het moet alleen worden genomen door de gelovigen in goede staat met hun kerken en ingoede spirituele plaats in hun geloof.Sommige Free Will Baptist kerken ook nog uit te voeren het ritueel van de voetwassing in de kerk, die zelden of nooit gedaan in Southern Baptist congregaties.Dit ritueel is gebaseerd op de Bijbelse beschrijving in het boek van Johannes, hoofdstuk 13.

Geschiedenis van herkomst

  • De Free Will Baptist beweging begon in zowel Noord-Carolina en New Hampshire in de jaren 1700.Deze twee groepen werden verdeeld door de kwestie van de slavernij tot een fusie in de vroege jaren 1900 werd voltooid.Volgens Robert Baker, een professor in de kerkgeschiedenis, de Southern Baptist denominatie begonnen te organiseren in 1814, als grote congressen werden gehouden, dat is gebleken dat de splijtzwam van de slavernij veroorzaakte een breuk tussen de baptisten in Amerika.Hoewel beide groepen hadden zuidelijke verbindingen, de vrije wil baptisten hadden sterkere banden in het noorden.

Overeenkomsten en Statistiek

  • De fundamentalistische opvattingen van zowel de Zuid- en Free Will baptisten zijn vergelijkbaar met betrekking tot de fundamentele theologie en hun begrip van de natuur van God, Jezus, de Heilige Geest en de onfeilbaarheid van de Bijbel.Alex Murashko gemeld in de christelijke Post dat er naar schatting 5.790.000 Southern Baptists wereldwijd en Albert Wardin, Jr., een gepensioneerde hoogleraar geschiedenis, zegt dat er 435.000 Free Will baptisten.Beide groepen zijn gemeente, wat betekent dat elke gemeente is autonoom en niet aan de regels van een bestuursorgaan onderwerp.

Resources

  • One Magazine: De Free Will Baptist Experience;Eric K. Thomsen
Categorie: Doper
641
0
3